Tidigare Konferenser

Tidigare Konferenser

2003 | Storbritannien | Vi kommer inte att ge upp rätten till återvändande
2004 | Tyskland | Vi kommer inte att ge upp rätten till återvändande. Vi har inte gett någon rätt att avstå
2005 | Österrike | Palestina är en oskiljbar helhet av land och folk
2006 | Sverige | En rotad palestinsk identitet och en fast tro på rättigheter
2007 | Nederländerna | Trots avstånd och smärta.. En enad befolkning och fasta rättigheter
2008 | Danmark | Efter sextio år är återvändande närmare
2009 | Italien | Återvändandet är en rättighet, inget mandat och inget avstående
2010 | Tyskland | Vår återkomst är oumbärlig .. och frihet för våra fångar
2011 | Tyskland | Generationen som återvänder känner till vägen
2012 | Danmark | Vår återkomst blommar … Jerusalem är vår och frihet för fångarna
2013 | Belgien | Returstråk av hopp
2014 | Frankrike | Palestina förenar oss och återvändandet är vår tidpunkt
2015 | Tyskland | Palestinierna i Europa och den palestinska nationella agenda
2016 | Sverige | Palestinier i diasporan är en nationell pelare och återvändande är oundvikligt
2017 | Nederländer | Ett hundra år av en segrande folkrörelse och en outtröttlig vilja
2018 | Italien | 70 år och vi återvänder
2019 | Danmark | Med enhet och uthållighet kommer vi återvända
2021 | Hålls elektroniskt | Jerusalem förenar oss och återkomsten är vår tidpunkt
2023 | Sverige | 75 år .. och vi kommer att återvända

Related Articles

Back to top button