Om Oss

Definitionen

Hur kom idén om återvändarkonferenser upp i Europa?
Med tanke på den viktiga roll som det palestinska folket spelar i diasporan i allmänhet, och i Europa i synnerhet, i det palestinska flyktinglägrets väv, och efter att avstå från rätten till återvändande uppträdde i förhandlingarna om den så kallade slutliga lösningen, uppmanade några aktiva folkorganisationer till att upprätta en europeisk konferens för det palestinska folket som bor i Europa. Målet med detta möte är att bekräfta palestiniernas rätt att återvända till sina hem och mark, oavsett deras rättsliga, politiska, sociala och ekonomiska status. Denna rättighet bör vara kärnan i all palestinsk och arabisk åtgärd för att skydda det palestinska folket och garantera deras legitima oförytterliga rättigheter.

Palestinsk konferens i Europa:
Frågan om de palestinska flyktingarna, som tvångsförflyttades från sitt hemland 1948 för att etablera det som nu kallas Israel, är huvudaxeln i den palestinska frågan. Att lösa flyktingfrågan är en av huvudnycklarna till den slutliga Israel / Palestina-lösningen. Dessutom kommer försummelse av flyktingfrågan att hålla frågan olöst på obestämd tid.

Back to top button