Pressmeddelanden

Europeiska Palestinska Konferensen uppmanar till en bredare rättslig och folkrörelse för att stoppa allvarliga överträdelser mot bönen vid den heliga Al-Aqsa-moskén

Brussels/Rotterdam | 05-04-2023

Europeiska Palestinska Konferensen uppmanade alla rättighetsorganisationer och civilsamhälleliga organisationer i Europa att omedelbart agera för att aktivera den europeiska rollen för att stoppa Israels ockupationsstyrkas övergrepp mot de troende i den heliga al-Aqsa-moskén.

Konferensen ansåg att vad de israeliska soldaterna gör utgör en tydlig kränkning av det heliga Jerusalem-invånarnas rätt till att utöva sin religiösa praxis, som skyddas av internationell lag.

Samtidigt uppmanar konferensen alla europeiska institutioner och regeringar att arbeta för att stoppa de extremistiska planerna som drivs av ockupationsregeringen, och som strider mot alla internationella lagar och normer.

Konferensen betonar också behovet av politisk och folklig aktivitet i Europa för att stödja Jerusalem-invånarna i ljuset av ockupationens attacker som riktas mot dem under deras religiösa ritualer och under den heliga månaden Ramadan.

Back to top button