Pressmeddelanden

Stiftelsen för europeiska palestinska konferensen beklagar djupt att vissa svenska medier antagit och spridit rykten och lögner om konferensen som hölls i Malmö

Malmö | 29 maj 2023

Stiftelsen för den europeiska palestinska konferensen vill härmed uttrycka sin bestörtning över vissa svenska mediers spridande av rykten och lögner om den tjugonde upplagan av konferensen, som hölls i Malmö i lördags och som fick stor framgång, med deltagande av över 20 000 som sympatiserar med den palestinska frågan och supportrar det palestinska folket, stiftelsen vill ta tillfället i akt för att betona och tydliggörs följande punkter:

För det första:
Ryktena och lögnerna som florerar om konferensen och dess ordförande och försöket att koppla den till förbjudna rörelser, är upprepade demaskerade försök från den israeliska ockupationsregeringen att kväsa alla ansträngningar från den europeiska opinionen som kräver att Israel efterlever av FN antagna internationella resolutioner särskilt resolution 194 om rätten att återvända för palestinska flyktingar till sina städer.

För det andra:
Försöket att utsätta några svenska politiker för smutskastning genom att rikta falska anklagelser mot dem för deras deltagande i konferensens aktiviteter är ett försök från den israeliska ockupationsregering att påverka det svenska politiska beslutet och sprida rädsla bland anhängare av det palestinska folket och dess rättigheter i Sverige.

För det tredje:
Alla aktiviteter som har genomförts på konferensen har varit offentliga och sändes i media och har varit ägnade åt att visa solidaritet med det palestinska folket. Alla medier är välkomna att granska vartenda bidrag sekund för sekund och kontrollera dess innehåll.

För det fjärde:
Under konferensens 20:e upplaga, har inga incidenter eller problem rapporterats tvärtom det rådde en jätte lugn stämning under konferensen och inga överträdelser mot svensk lag har förekommit vilket kan verifieras av Malmö polisen som närvarade, detta kan media lätt kontrollera.

För det femte:
Vi uppmanar media att undersöka riktigheten i dess överföring av information, att hålla sig opartiskhet och professionalism när det gäller att rapportera nyheter, och att inte falla offer för rykten och lögner som sprids av den israeliska ockupationsregeringen för att försköna sin image och dölja de vidriga brott som begås mot civila i Palestina.

För det sjätte:
Stiftelsen för konferensen vill härmed poängtera att den förbehåller sig sin lagliga rätt, som garanteras av europeiska och svenska lagar, att vidta rättsliga åtgärder mot de som publicerar vilseledande information som syftar till att förtala konferensdeltagarna.

Back to top button