20:e Europeiska Palestinska KonferensenNyheter Från InstitutionenPressmeddelanden

En presskonferens hölls för att diskutera de senaste utvecklingarna gällande det häftiga angreppet mot konferensen i Malmö och dess arrangörer

En presskonferens hölls av Palestinian Europe Conference Foundation på måndagen den 5 juni 2023 i staden Malmö, Sverige, för att diskutera de senaste utvecklingarna gällande det häftiga angreppet mot konferensen och dess arrangörer.
Talare på konferensen inkluderade Amin Abu Rashid, ordförande för Palestinian Europe Conference Foundation, och den svenska advokaten Bengt Frost, juridisk rådgivare för konferensen.
I sitt tal bekräftade Amin Abu Rashid att konferensen verkar inom ramen för europeisk lag och inte är knuten till någon institution, organisation eller grupp. Om det vore fallet skulle den inte ha kunnat fortgå och äga rum under 20 år i Europas främsta huvudstäder och städer, synlig för media som alltid har visat intresse och täckt evenemangen från början till slut.
Konferensens ordförande förnekade att Palestinian Europe Conference är knuten till Hamas, som påståtts av den israeliska lobbyn i Sverige. Han bekräftade att bilden där han syns tillsammans med Ismail Haniyeh är från tiden då Haniyeh var premiärminister för den internationellt erkända palestinska regeringen, och därför finns det många bilder som visar Haniyeh tillsammans med europeiska och amerikanska tjänstemän och andra.
Amin Abu Rashid motbevisade också alla påståenden som riktats mot konferensen genom att visa konferensens program på en skärm framför medierna som rapporterade om presskonferensen. Han betraktade dessa påhittade anklagelser som tydliga bevis på att konferensens budskap har nått fram med kraft.
Abu Rashid ansåg att deras misslyckande och lögnaktiga metoder är den största framgången för Palestina och för konferensens budskap om återvändande. Han bekräftade också att konferensens arbete kommer att fortsätta trots alla utmaningar.
Å sin sida sa den svenska advokaten Bengt Frost att konferensen har rätt att invända mot alla dessa påståenden och att det rättsliga skyddet finns för att utöva rätten att invända. Detta gäller särskilt med tanke på det svenska mediernas intresse för den tjugonde upplagan av Palestinian Europe Conference som nyligen hölls i Malmö, Sverige, och den efterföljande presskonferensen.
Malmö, Sverige, var värdstad för den tjugonde upplagan av Palestinian Europe Conference den 27 maj förra året, trots en intensiv attack mot konferensen från Palestinska befrielseorganisationen och den israeliska lobbyn i Sverige. Men den massiva publiknärvaron avfärdade dessa anklagelser och bekräftade konferensens ärlighet och dess engagemang för den palestinska frågan och den palestinska flaggan.

Ni kan titta på hela presskonferensen via följande länk:
Titta på presskonfer

Related Articles

Back to top button