Artiklar på olika ämnen

Den 30 mars är den palestinska markens dag

Den 30 mars är den palestinska markens dag, en palestinsk nationaldag som startade år 1976. Då sex personer dog i den första arabiska marschen för att försvara marken som palestinierna lever på, men som de inte har rätt att disponera över. Israels politik som utlöste dagen för palestinierna i 1948 fortsätter fortfarande idag. Palestinierna från alla delar av Palestina har enats om att markens dag är en palestinsk dag och att marken är den första konflikten med den sionistiska fienden. På den 29 mars 1976 införde den israeliska ockupationsmakten utegångsförbud i byarna Sakhnin, Arraba, Deir Hanna, Tamra, Tira och Kabul från kl. 17.00 och förklarade alla demonstrationer olagliga, med hot om att öppna eld mot “agitatorerna” för att förhindra en strejk. Trots hoten deltog alla palestinska samhällen från norra Galileen till Negev i strejken. Kampen för marken slutade inte den 30 mars 1976 utan fortsätter ännu idag. Vi kan säga att alla palestinska dagar är som “markens dag”. Varje dag tar den rasistiska ockupationsregimen palestinsk mark, bygger bosättningar, river hus och fördrivar befolkningen.

Back to top button